انواع خطا های اینورترها

انواع خطا های اینورترها

انواع خطا های اینورترها

 انواع خطا های اینورترها
 
 
موضوع خطاها یکی از اصلی ترین مواردی است که کارشناسان باید در بهره برداری، راه اندازی و تعمیرات و نگهداری اینورتر مدنظر قراردهند. در حالت کلی نمیتوان راه حل جامعی برای پوشش دادن یک خطا در درایوهای مختلف ارائه داد اما راه حل های ارائه شده در اینجا میتوانند راهنمایی برای نزدیک شدن به حیطه ی علت احتمالی یک خطا باشند. در نظر داشته باشید راه حل های زیر می توانند وابسته به شرایط مختلف تغییر نمایند. 
 
 
 
 
 :Ground Short(GF) 
نمایانگر خطای اتصال به بدنه می باشد. ابتدا اینورتر را بدون موتور تست می کنیم اگر مشکل همچنان باقی بود، به علت خطای سخت افزاری اینورتر (IGBT، CTیا کنترل برد(می باشد. اگر بدون موتور خطا نداشتیم و فقط با اتصال موتور این خطا ظاهر گردید، مشکل از نشتی موتور یا ایراد کلاف ها می باشد. موتور وسیم کشی آن را بررسی نمایید. 
 
 
 
OV: 
ولتاژ ورودی را بررسی نمایید تا در وضعیت نرمال قرار گرفته باشد. زمانی که بار زیادی به موتور وصل بوده و موتور در حال حرکت باشد و به اینورتر فرمان توقف بدهیم، بارموتور را می چرخاند ، یعنی حالت ژنراتوری ایجاد می شود و  موتور چرخانده شده توسط بار ، ولتاژ زیادی تولید می کند . از طرف دیگر چون خازن های اینورتر توانایی تحمل ماکزیمم 400 VDCرا دارند و ولتاژ بالاتر به آنها آسیب می رساند ، مدارات حفاظتی اینورتر فعال شده و خروجی  با اعلا م خطای OVقطع می شود.
در برخی از اینورترها پارامتری برای مشاهده ی  ولتاژ DC باس در نظر گرفته شده است از طریق این پارامتر ولتاژ را در هنگام خطا بررسی نمایید. اگر ولتاژ کمی از حد مجاز بیشتر باشد و زمان توقف برای شما اهمیت چندانی نداشته باشد، زمان Decرا افزایش دهید. اگر ولتاژ برگشتی زیاد می باشد باید از مقاومت ترمز جهت تخلیه ولتاژ برگشتی استفاده نمود. 
 
 
  
LV: 
خطای کم بودن سطح ولتاژ می باشد. ابتدا ولتاژ ورودی را بررسی نموده و از نبود افت ولتاژ در شبکه اطمینان حاصل نمایید. اگر در برق شبکه ی شما معمولا افت ولتاژ وجود دارد، در برخی اینورترها می توان با پارامتر خاصی سطح تشخیص افت ولتاژ در ورودی را کاهش داد تا اینورتر به ازای سطح پایین تری از ولتاژ قطع نماید و در واقع حساسیت آن کاهش یابد.
برخی مواقع نیز جریان زیادی که از خروجی کشیده می شود منجر به افت ولتاژ ورودی می گردد. جریان خروجی را مشاهده کرده  و اگر این جریان از حد مجاز فراتر بود به توضیحات مربوط به خطای OCمراجعه نمایید. 
 
  
 
OH: 
بررسی نمایید آیا فن اینورتر در حین عملکرد کار می کند یانه. اگر فن عمل نمی کرد پارامتر مربوط به کنترل فن را بررسی نمایید. در صورت عملکرد صحیح فن، جریان اینورتر را مشاهده نمایید. اگر جریان بیش از حد مجاز بود نشان دهنده ی وجود مشکل مکانیکی و یا زیاد بودن بار است. اگر جریان در حد مجاز بود بیانگر گرم بودن فضای اطراف اینورتر است. از یک فن خارجی استفاده نمایید. 
 
 
 
 
OC: 
این خطا نمایانگر اضافه جریان خروجی می باشد. این خطا علل مختلفی دارد.
- موتور را کاملا از اینورتر جدا نموده و یک بار اینورتر را به تنهایی راه اندازی نمایید. وجود خطا در این حالت نمایانگر مشکل سخت افزاری اینورتر می باشد. در صورت مشاهده نشدن خطا بار را کاملا از موتور جدانموده وفقط موتور را به تنهایی به کمک اینورتر اتصال دهید. فرکانس را بر روی 5 هرتز قرار دهید به صورتی که حرکت شافت موتور به طور واضح مشاهده گردد. اگر حرکت نرم بود نمایانگر سالم بودن اینورتر می باشد. وجود هرگونه حالت پله ای در این حالت نمایانگر خرابی سخت افزاری اینورتر(IGBT) می باشد. در صورت سالم بودن اینورتر در صورت امکان به ترتیب موتور و اینورتر را جایگزین نموده و مجددا بررسی نمایید. در صورت رفع نشدن مشکل اینورتر قوی تری انتخاب نمایید.

-با توجه به تک فاز یا سه فاز بودن اینورتر، سربندی موتور را بررسی نمایید. علاوه بر سربندی تمامی اتصالات و سیم کشی های موتور برای اطمینان از نبود هیچگونه قطعی یا اتصال کوتاه بازبینی شوند. اگر از هرگونه ترمز مکانیکی در سیستم استفاده می نماید به خوبی آن را بازبینی و یا در صورت امکان برای تست موقت غیرفعال نمایید.

-زمان صعود یا Acceleration Timeرا افزایش دهید.

- گشتاور راه اندازی را افزایش دهید. 
 
 
 
OL2: 
نمایانگر بار زیاد اینورتر می باشد. ابتدا مکانیک دستگاه را کاملا بررسی نمایید. ممکن است افزایش ناگهانی بار و یا خرابی موتور منجر به این خطا شده باشد.

- موتور را کاملا از اینورتر جدا نموده و یک بار اینورتر را به تنهایی راه اندازی نمایید. وجود خطا در این حالت نمایانگر مشکل سخت افزاری اینورتر می باشد. در صورت مشاهده نشدن خطا بار را کاملا از موتور جدانموده وفقط موتور را به تنهایی به کمک اینورتر اتصال دهید. فرکانس را بر روی 5 هرتز قرار دهید به صورتی که حرکت شافت موتور به طور واضح مشاهده گردد. اگر حرکت نرم بود نمایانگر سالم بودن اینورتر می باشد. وجود هرگونه حالت پله ای در این حالت نمایانگر خرابی سخت افزاری اینورتر(IGBT) می باشد.

-پس از اطمینان از سالم بودن موتور واینورتر، بار را اتصال دهید و گشتاور راه اندازی را افزایش دهید. سعی کنید در این مرحله برای تست از فرکانس متوسطی استفاده نمایید. فرکانس را بیش از حد کم یا بیش از حد زیاد انتخاب نکنید.

در صورت امکان به ترتیب موتور و اینورتر را جایگزین نموده و مجددا بررسی نمایید. در صورت رفع نشدن مشکل اینورتر قوی تری انتخاب نمایید.
 
 
 
 
Comfault:
 وجود این خطا نمایانگر مشکل کابل کی پد یا خود کی پد می باشد.

- کابل و کی پد مورد استفاده را به ترتیب جایگزین نمایید.

برای اتصال باید از کابل شیلد دار CAT5یا CAT6استفاده نمود و طول کابل بیش از 5 متر نباشد
 
 
 
STP0: 
پارامتر مربوط به مرجع حرکت را بررسی نمایید. ممکن است مرجع خارجی تنظیم شده باشد ولی دکمه RUNروی کی پد فشرده شود.
 
عامل دوم ایجاد این خطا می تواند مربوط به فرکانس کاری باشد. حداقل فرکانس در اینورتر 0.1HZاست اگر فرکانسی کمتر از این فرکانس به اینورتر اعمال شود منجر به این خطا می گردد. فرکانس را کمی افزایش دهید تا خطا حذف گردد. 
 
 
 
STP1: 
مربوط به خطای راه اندازی مستقیم است(یعنی تنظیمات به گونه ای است که اینورتر به محض اتصال برق ورودی و بدون نیاز به فشردن کلید استارت آغاز به کار مینماید). برق را قطع کرده و کلید استارت را قطع نمایید و مجددا متصل نمایید. 
 
 
 
 
STP2: 
این خطا زمانی اتفاق می افتد که مرجع حرکت خارجی باشد و کلید STOPروی کی پد زده شود.به غیر از برخی اینورترهای خاص، STOPو STARTباید از یک مرجع باشند.می توان در این حالت پارامتر مربوط به کلید STOPروی کی پد را غیرفعال نمود. 
 
 
CTER: 
خطای سخت افزاری و مربوط به سنسور جریان است. اینورتر را برای تعمیر به شرکت رعد خاورمیانه ارسال نمایید. 
 
 
E.S:
مربوط به استوپ اضطراری است. اصولا یکی از ترمینال های ورودی به صورت پیش فرض بر روی E.Sتنظیم است. علاوه بر آن اغلب یکی از ترمینال های ورودی نیز به صورت پیش فرض بر روی حالت RESETتنظیم است. می توان ترمینال مربوط به RESETرا موقتا با یک تکه سیم  فعال نمود تا اجازه دسترسی به پارامترها داده شود و بتوان E.Sرا غیر فعال کرد 
 
 
 
EPR: 
خطای مربوط به حافظه EEPROMاست. اگر با Resetو خاموش کردن از بین نمی رود، اینورتر باید تامیر شود.