اینورتر LSig5a

اینورتر LSig5a

نحوه نصب این اینورتر و نحوه تغییر پارامترها و روش های فرمان روشن و خاموش و تغییر سرعت و چند نکته ایمنی در این باره

راهنماي نصب اینورتر LS مدل IG5 


 

نکات ایمنی :

بدنه اینورتر به ار ت بسته شود .

با دست خشک با کی پد دستگاه کار کنید .

از اتصال سیم نول به ترمینال N جدا خود داری فرمایید .

از نصب اینورتر با توان پایین تر از توان موتور خود داری فرمایید.

    از نصب اینورتر در محیط های قابل اشتعال خودداری فرمایید.

از ورود براده چوب,آهن,کاغذ و گردوغبار و اجسام دیگر به داخل اینورتر جلوگیری فرمایید.

   قبل از اتصال برق ورودي حتما از نوع ورودي (سه فاز یا تک فاز بودن درایو) اطمینان حاصل فرمایید.

سیم بندي مجدد و انجام عملیات جدید روي اینورتر باید حداقل 10 دقیقخ بعد از قطع برق ورودی انجام شود.

در صورت مشاهده هر گونه خطا ،اینورتر را خاموش نموده و با بخش فنی شرکت تماس حاصل فرمایید.


 

  نحوه نصب اینورتر :


 
 
اینورتر را در محسط مناسب داخل تابلو نصب نمایید بطوریکه ذرات گردو غبار و ذرات هادي ومواد شیمیایی و هواي مرطوب  به داخل آن نفوذ نکند.  

دستگاه را بوصرت عمودید داخل تابلو قرار دهید .
جهت افزایش ایمنی بین ترمینال هاي ورودي اینورتر و برق، از فیوز و کنتاکتور استفاده نمایید.

در طرفین دستگاه پنج سانتی متر در بالا و حداقل ده سانتی متر در پایین فضاي آزاد جهتچرخش هوا در نظر بگیرید.

از نصب دستگاه در برابر تاب مستقیم آفتاب خودداري فرماید.

فن تابلو را روي تابلو و در مکانی قرار دهید تا جریان هوا به راحتی از اینورتر عبور نماید.

دماي کاري اینورتر(-10~50 )درجه سانتی گراد و میزان رطوبت کمتر از 90 %میباشد.

 اینورتر باید در محل ثابت و بدون لرزش نصب شود.

از قرار دادن هر گونه کلید،کنتاکتور،بانک خازنی،محافظ نوسانات،و ... بین موتور و ترمینال خروجی اینورتر خودداري نمایید.(اینورتر باید مستقیما و بدون واسطه به موتور وصل شود)

قبل از اتصال اینورتر به موتور با توجه به اطلاعات مندرج بر روي پلاك موتور از نحوه سربنديموتور(ستاره / مثلث)اطمینان حاصل فرمایید.

تابلو را با توجه به ابعاد درج شده در کتاب راهنما انتخاب نمایید.

 
 
 

نحوه تغییر پارامترها:


 
1.به کمک کلید هاي جهت دار بالا و پایین میتوانید مقدار پارامتر مورد نظر را خود را تغییر دهید

2 .به کمک کلید هاي جهت دار راست و چپ میتوانید یکی از چهار گروه DRIVE,F,H,I را انتخاب نمایید.4.

3 .در گروه هاي F,H,I میتوانید به وسیله کلید هاي جهت دار ،شاره پارامتر را وارد کرده و سپس ب زدن کلید ENT وارد آن شوید.

4 .به کمک کلید هاي جهت دار بالا و پایین میتوانید مقدار پارامتر مورد نظر را تنظیم و با کلید ENT مقدار را ثبت نمایید.

 
 

روش های فرمان روشن و خاموش( RUN/STOP):

 

 1 .روش فرمان روشن STOP/RUN توسط Keypad

 

در این حالت پارامتر(DRV-03)advرا روي عدد صفر تنظیم نمایید.

 

2 .روش فرمان روشن STOP/RUN توسط ترمینال هاي RX,FX

 

در این حالت پارامتر (DRV-03)advرا روي عدد 1 تنظیم نمایید.

 
 
 

روش هاي تغییر سرعت (تغییر فرکانس) الکتروموتور:

 

1 .روش تغییر سرعت موتور با Keypad: 
 

در این حالت پارامتر (Frq)04-DRVرا روي عدد صفر تنظیم نمایید.

 
2 .روش تغییر سرعت موتور با ولوم خارجی :
 

در این حالت پارامتر (Frq)04-DRV را روي عدد 3 تنظیم نمایید.